Trasa turystyczno – edukacyjna” Szlaku ginących zawodów i tradycji”

mapa trasy
Trasa turystyczno-  edukacyjna: piesza, rowerowa oraz samochodowa „ Szlakiem ginących zawodów i tradycji”
Wyruszamy z Węglewa Kolonii 62 – Muzeum Rzemiosła Artystycznego – wiatrak Kawnice, W Lądzie spotykamy się z Zofią Wawrzyniak-20,3 km
Jedziemy do Zagórowa do Marzeny Cierzniak- pracownia ceramiczna, następnie do Czarnegobrodu do Pracowni garncarskiej rodziny Dzieciątkowskich-18,4 km.
Udajemy się do Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehofera – 45,7 km, dalej do Brudzewa do Piotra Staszaka-pracownia rzeźbiarska – 13 km,
Następnie udajemy się do Koła do Muzeum Technik Ceramicznych-16,3 km, Wstąpimy do Brdowa do Pani Alicji Jabłońskiej koronkarstwo – 19,5 km i do Marianny Iwińskiej -rzeźbiarka ludowa z Jabłkowa – 27,3 km,
Wyruszamy do Budzisławia Kościelnego zwiedzać wiatrak i dom młynarza-37,3 km,
W drodze powrotnej spotkamy w Kazimierzu Biskupim Mariannę Cetner i Marię Gutowską 21,7 km, Ostatnimi zawodami będą bartnictwo i kowalstwo –posesja Arlety i Radosława Stolarskich w Lubieczu-9,8 km . Powracamy do Węglewa Kolonii 62 -11,6 km.
Wspólnie pokonaliśmy w przybliżeniu 250 km. Możemy tez skrócić trasę wyłączając Koło Turek, Brudzew i Brdów. Pojedziemy wtedy 176 km. Życzymy przyjemnych wrażeń i wspaniałej zabawy z zanikającymi rzemiosłami.